China's China LNG output for May, 06-18 04 update.

unit:10,000 cubic meters
Area
May-09
May -08
change±%
Accumulated May 2009
Accumulated May 2008
change±%
Total
672251
628567
6.9
3478140
3250393
7.0
Beijng
0
0
0
0
Tianjin
9731
8769
11.0
49738
50619
-1.7
Hebei
7576
6573
15.3
42103
33890
24.2
Shanxi
0
0
0
0
Inner Mongolia
0
0
0
0
Liaoning
7450
8439
-11.7
36152
36176
-0.1
Jilin
9745
4771
104.3
50658
28343
78.7
Heilongjiang
25479
22795
11.8
124516
110436
12.7
Shanghai
3476
3283
5.9
17464
18722
-6.7
Jiangsu
498
530
-6.0
2339
2581
-9.4
Zhejiang
0
0
0
0
Anhui
0
0
0
0
Fujian
42
21
101.9
114
66
72.1
Jiangxi
0
0
0
0
Shandong
7843
7298
7.5
38667
42017
-8.0
Henan
7682
12358
-37.8
39684
70329
-43.6
Hubei
1384
1133
22.1
7777
6542
18.9
Hunan
1798
1760
2.2
14547
12133
19.9
Guangdong
46229
48310
-4.3
215101
241120
-10.8
Guangxi
31
8
284.8
96
47
103.8
Hainan
1605
1826
-12.1
8413
9984
-15.7
Chongqing
4155
6705
-38.0
20583
19070
7.9
Sichuan
157021
149270
5.2
781499
799355
-2.2
Guizhou
0
0
0
0
Yun nan
16
35
-54.3
86
248
-65.3
Xizang
0
0
0
0
shannxi
154948
111119
39.4
811881
573053
41.7
Gansu
232
440
-47.3
1279
2156
-40.7
Qinhai
28367
35221
-19.5
182271
192037
-5.1
Ningxia
0
0
0
0
Xinjiang
196942
197902
-0.5
1033172
1001469
3.2
Attachments:
    Membership: Sign In, Or Register now.
    [ Close ]   [ Print ]   [ Top ]
    Best Viewed With Internet Explorer 6.0
    © 2008 DRS iNNOVATIONS GROUP LTD. All Rights Reserved